Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi ‘nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdim. Aldığım dersler ve ders içeriklerini incelemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Eğitim / Konferans

Bilişim Mucitleri

Üniversitedeyken 28 Kasım 2016 – 3 Aralık 2016 tarihleri arasında Bilişim Mucitleri Eğitimi‘ne katıldım. Bilişim Mucitleri, Habitat Derneği ve Samsung 'un ülkemizdeki mobil yazılımcı sayısını arttırmak ve mobil yazılım alanında girişimciliği desteklemek için bir araya gelerek oluşturdukları bir projedir. Bu proje ile beş günün sonunda temel düzeyde Android programlama anlatabilir bir düzeye geldim. Sonrasında üniversiteye döndükten sonra verdiğim eğitimlerle katılımcılara temel düzeyde Android programlama öğrettim.


AB2017 / Aksaray - Modern Web ve PHP

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojilerinde ulusal altyapı, araştırma ve geliştirme, üretim, eğitim ve kullanım alanlarını tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, birikimleri paylaşmak ve ortak politikalar oluşturmak amaçlarıyla her sene Akademik Bilişim Kurs ve Konferansları düzenleniyor. Bende Akademik Bilişim 2017 'de Modern Web ve PHP kursuna katıldım. 4 günlük bir eğitim gördüm. Ömer Çıtak ve Eray Aydın 'dan çok keyifli bir kurs aldık. Bir sunucuya attığımız istekten tutun MVC yapısına, Laravel’den PHP açıklarına birçok şey öğrendik.


Bunlar dışında ayrıntısına girmek istemediğim BİLMÖK 2018, İzmir Bilişim Zirvesi gibi konferanslara da katıldım.